Без рубрики

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына („Экспорттук контроль жөнүндө“, „Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамга кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2019-жылдын 14-мартында кабыл алынган.

Аталган Мыйзамдын максаты — Кыргыз Республикасынын экспорттук контроль чөйрөсүндөгү мыйзамдарын эл аралык укуктун жалпы таанылган массалык кыйратуучу куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын жайылтпоо жаатындагы принциптерине жана ченемдерине шайкеш келтирүү, ошондой эле экспорттук контролду жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын жана тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларынын мамилелерин укуктук жөнгө салууну жакшыртуу.
Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.